Indmeldelse:

Send en e-mail til klubbens kasserer med navn(e), adresse, telefonnr og fødselsdato samt interesse for MTB og/eller Racer – kasserer@khif-cm.dk

 

Årligt klubkontingent:

300 kroner pr. person eller 400 kroner for familiemedlemsskab (samme husstand)

Kontingentet dækker perioden 1. april til 31. marts

Kontingent indbetales senest 1. april via netbank til Nordea:

          Reg.nr. 2670 og kontonr. 6276 285 651.

Husk at angive navn(e) og e-mail på indbetalingen.

Indmeldelsen er gyldig når kontingentet og oplysninger er modtaget.

Skriv et svar