Så er datoen klar til årets generalforsamling i KHIF Cykelmotion.

Mandag d. 9. november kl. 18 – 20 i Station 14 – som altid med lidt hyggelig fællesspisning under hensyntagen til gældende Corona restriktioner.

Tilmelding nødvendig af hensyn til fællesspisning – til formand@khif-cm.dk.

Kan du ikke nå spisningen så starter selve generalforsamlingen kl. 19.

Dagsorden som altid ifølge vedtægterne.

Generalforsamling 2020